Barn och utbildning

Barn och utbildning

Allmän förskola

22 augusti är barn som har allmän förskola välkomna tillbaka!

Torsdag 22 augusti är de barn som har allmän förskola välkomna tillbaka. Allmän förskola är för de barn som är 3 - 5 år, 15 timmar per vecka.

Verksamheten följer skolans läsår, höstterminen är 22 aug -18 dec, med lov V44.

Styckesrubrik H3

Brödtext

Uppdaterad