Barn och utbildning

Barn och utbildning

Förskolan

Information från förskolan

För att Du som har plats i förskolan ska få information från oss, behöver var och en se till att det är rätt e-postadress i IST. Logga in i IST och kontrollera kontaktuppgifterna. Tack!

Du hittar IST på Barn och utbildning, längre ner på sidan.

Ett vårdnadshavarinformationsbrev har skickats ut i fredags, om du inte har fått det kontrollera enligt ovan.

Uppdaterad