Omsorg och stöd

Omsorg och stöd

Samarbete mellan IFO och skolan

Individ- och familjeomsorgen och skolan i Ragunda kommun har ett nära arbete med en tydlig samverkansmodell. Tillsammans har skolan och IFO tagit fram handlingsplan för hur de ska arbeta med barn där det finns oro.

Rollerna har förtydligats så skolan vet vilka steg de ska ta när dom misstänker att barn far illa. Skolan har stora möjligheter att upptäcka oro men det krävs att oron är ganska stor innan det kan bli en orosanmälan. Skolan har till att börja med ansökningsträffar där man jobbar med en familj och elev som behöver extra stöd.


Om skolan får en känsla av att det behövs mer stöd än vad skolan kan erbjuda att familjen att IFO kan närvara. Är det intressant så får familjen själva ansöka om det så att Individ- och familjeomsorgen är närvarande. När familjen själva ansöker så finns det en större förändringsbenägenhet då man själva tar beslutet att man behöver mer hjälp.

 

Här kan du läsa mer om den hjälp IFO kan erbjuda >>


Uppdaterad