Bygga, bo och miljö

Bygga, bo och miljö

Hushållspapper är vanligaste fultorkningen

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag då globala sanitetsfrågor uppmärksammas över hela världen. I Sverige har vi ett bra avloppssystem men många använder det så det ändå orsakar miljöproblem. Ett stort toalettrelaterat problem är att vi spolar ner saker som inte hör hemma i våra toaletter. Situationen som uppstår när toalettpapperet är slut ligger bakom många fulspolningar*.

Alla kan nog känna igen sig i paniken när toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka”* oss med hushållspapper som sedan fulspolas ned i toaletten.

 

Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter löses inte upp som toalettpapper gör och riskerar därför att orsaka stopp och översvämningar. Många tror att det är rutornas storlek som är problemet men det hjälper alltså inte att strimla hushållspappret, det löses inte upp ändå eftersom det är tillverkat för att hålla.

Motsvarande 9 hushållsrullar per person och år

Nedspolat hushållspapper och våtservetter ger stopp i ledningar och pumpar och kan även orsaka översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag. Det uppstår också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningssystemet och köras bort för förbränning. I snitt rensas ungefär 1,3 kg skräp per person och år bort. På bara Hammarstrands reningsverk rensas 60 kg skräp/vecka. Alltså 3.2 ton skräp/år!


Allt skräp som rensas bort från gallren motsvarar i vikt ca 9 hushållspappersrullar per person och år. Det är en kostsam hantering som vi skulle kunna undvika om vi alla blev bättre på att slänga skräp där det hör hemma.


*I Ragunda kommun spolas ledningarna kontinuerligt för att förebygga avloppsstopp och detta medför höga kostnader.


Kontaktperson: Kees Slinger VA-chef, nås via kundcenter 0696-682000

Fakta

Sveriges vanligaste fultorkningar i storleksordning

1.Hushållspapper

2. Pappersnäsduk

3. Servetter

4. Våtservetter

5. Pappershandduk

Toalettvett

*Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

*Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper – vanligtvis hushållspapper. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor. Förpackningar ska källsorteras.

Det här får man slänga i toan:

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten.


Hushållspapper och våtservetter löses inte upp av vatten och får inte spolas ned i toaletten.


Läs mer om vad Världstoalettdagen handlar om: www.wateraid.org/se/toaletter Länk till annan webbplats.

 

Uppdaterad