Kommun och politik

Kommun och politik

Start för totalförsvarsövning 2020

Nu startar totalförsvarsövning 2020. Det är den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Ragunda kommun är en av 400 aktörer som övar från november i år och under hela 2020.

Den här veckan startar första delen av totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020). I övningen deltar myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), leder och samordnar övningen.

Ragunda kommun är en del i Sveriges totalförsvar

TFÖ 2020 utgår från ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. Ett militärt angrepp mot Sverige där vi ska skydda civilbefolkningen och upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Övningen ger oss möjlighet att identifiera roller, ansvar, regler och hur samverkan sker med andra aktörer.

-Det är av största vikt att Ragunda kommun, likt andra kommuner runt om i landet, deltar i övningar av denna typ. Vi behöver se över hur organiserar oss och ha god ordning för att kunna möta upp ett eventuellt scenario, säger kommundirektör Eva Norum.

Stärker Sveriges totalförsvar

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas. Att omvärldsläget försämrats märks till exempel genom till ökad militär närvaro i vårt närområde, attacker mot nät och webbplatser och påverkansoperationer som används för att forma opinion eller destabilisera.

Tillsammans möta angrepp

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Det militära försvaret är Försvarsmaktens ansvarsområde och för civilt försvar är Länsstyrelsen högsta civila regionala totalförsvarsmyndighet. I det civila försvaret är de främsta uppgifterna att:

  • Värna om den civila befolkningen.
  • Säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar, exempelvis vård, skola och omsorg.

Lär dig mer om Sveriges totalförsvar

Uppdaterad