2019-12-09 11.51

Kommun och politik

Ansök om fana - ansökan 2020

Föreningar i Jämtlands län som vill ansöka om svensk fana för utdelning på nationaldagen 6 juni 2020 ska skicka in sin ansökan senast 1 januari 2020.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år ut ett antal fanor till föreningar och organisationer i landet. Fanorna delas bland annat ut vid det traditionella firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm den 6:e juni.

 

Det är inte längre möjligt för föreningar att ansöka om flagga från Stiftelsen Sveriges Nationaldag, utan enbart fana.

 

Observera att privatpersoner inte kan ansöka om en fana, utan bara föreningar och organisationer.

Ansökan ska vara Stiftelsens kansli tillhanda senast 1 januari 2020.

Mer information och ansökningsblanketter finns på webbplatsen för Stiftelsen Sveriges Nationaldaglänk till annan webbplats


Stiftelsen Sveriges Nationaldag tar emot ansökningarna, sedan skickar de en lista till respektive Länskommitté, där Landshövdingen ingår. Länskommittén gör en prioritering bland ansökningarna.

Kontakt

Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Telefon: 08-786 62 69
E-post: nationaldagen@riksdagen.se

Uppdaterad 2019-12-09 av Niclas Jarlås