Kommun och politik, Barn och utbildning

Kommun och politik, Barn och utbildning

Förtydligande gällande barnomsorg på obekväm arbetstid

I media har information kring att barnomsorg på obekväm arbetstid redan är beslutad förekommit. Så är inte fallet. Ett enigt barn- och utbildningsutskott uppdrog vid möte den 15/1 till förvaltningen att påbörja en utredningsprocess med vidgade ramar för ett eventuellt försök samt att komma med förslag på riktlinjer för verksamheten. 

Någon start av pilotprojektet kan dock inte komma i fråga förrän förvaltningen utrett både de ekonomiska förutsättningarna samt gjort en ”skarp” begäran av ansökningar från berörda föräldrar och barn. Målbilden är att förvaltningen ska utreda möjligheterna att under hösten påbörja en sådan försöksverksamhet, men ett beslut kring start av sådan måste tas av kommunstyrelsen, då det i dagsläget inte finns budgetutrymme för ett sådant projekt i förvaltningen.

Här hittar ni protokollet från Barn- och utbildningsutskottet Länk till annan webbplats.

 

/Barn- och utbildningsutskottet, Ragunda kommun

Uppdaterad