Bygga, bo och miljö

Bygga, bo och miljö

Nya regler för Attefallshus från 1 mars 2020

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 till 30,0 m2. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020. Utökning till 30,0 m2 gäller endast attefallshus som används som komplementbostadshus.

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Bygg- och miljönämnden och få ett beslut om startbesked. Attefallshus som används som komplementbyggnader, som till exempel garage, förråd eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25,0 m2. Även här krävs bygganmälan och startbesked före byggstart. Fram till den 1 mars 2020 är det fortfarande högst 25,0 m2 som gäller.

Uppdaterad