Kommun och politik

Kommun och politik

Ragunda kommun visar ett plusresultat 2019

Årsredovisningen för Ragunda kommun 2019 visar på ett plusresultat på ca 8,1 mkr. Trots minskad befolkning och förändrad åldersstruktur är den finansiella ställningen förhållandevis stabil.

- Vi har under året kunnat hålla fast vid tidigare, ganska tuffa ekonomiska beslut säger ekonomichef Jenny Kriström. Men vi ser redan nu att vi inför nuvarande år 2020 och 2021 kommer att behöva se över ytterligare effektiviseringar av verksamheterna.

 

-2019 har varit ett ganska förutsägbart år med få stora oväntade händelser och genom att vi har haft flera år med goda resultat så har vi stärkt vår ekonomiska ställning och därför kunnat tex. bygga en ny förskola utan att behöva uppta nya lån, fortsätter Jenny.


Vill du läsa hela årsredovisningen? Ragunda kommuns årsredovisning hittar du här>>

Uppdaterad