Kommun och politik, Trafik och infrastruktur

Kommun och politik, Trafik och infrastruktur

Arbetet med att bygga om Centralgatan pågår för fullt!

Byggsäsongen 2020 är här och vi vill informera om det intensiva arbete som utförs på Centralgatan i Hammarstrand just nu.

Under 2020 kommer vi att fortsätta arbetet med väg 323 genom Hammarstrand. Det arbetas med:

  • Gång- och cykelväg från bron fram till Anders-Olof skolan
  • Väg 323 från Kullstavägen till Anders-Olof skolan
  • Kommunala sidoytor, exempelvis parkeringen utanför kommunhuset, parken bredvid Vildhussgrillen och grönytan bredvid Företagens Hus.

 

Arbetet kommer att innebära både en hel del byggtrafik och en hel del ”stök och bök”. Tillfälliga omledningar av trafiken kommer att ske under arbetets gång.

Tisplan

I mitten eller slutet av april, beroende på väderlek, river vi upp beläggningen på Centralgatan. Sedan schaktar vi, sätter kantsten, dränerar och monterar fundament för belysning. Ambitionen är att lägga på det understa lagret asfalt i mitten eller slutet av juni.


Mellan juni-september gör vi markarbeten på kommunala sidoytor (kommunparkeringen, parken bl.a).


I juli mellan vecka 28-31 är det semesteruppehåll för projektet.


I augusti återupptas arbetet och det sätts kantsten, planteras växter och träd, installerar belysning och monterar det aktiva farthindret vid Anders-Olof-skolan.


I slutet av oktober planeras arbetet att vara i princip klart. Sista lagret asfalt läggs våren 2021. Det gör vi för att det finns risk för sättningar i marken på grund av att vi grävt så mycket för att lägga ner ledningar.


Läs mer om projektet på Trafikverkets projektsida >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad