Kommun och politik

Kommun och politik

Inför Kommunfullmäktige med anledning av covid-19

Inför Kommunfullmäktige den 23 april vill vi be dig överväga om det är nödvändigt att delta på plats med anledning av risken för spridning av covid-19. Mötet går att se i sin helhet på ragunda.se i efterhand.

Har du frågor till Kommunfullmäktige ber vi dig att skicka in dem skriftligt innan mötet och fullmäktiges svar kommer också skriftligen till frågeställaren.

Uppdaterad