Kommun och politik, Bygga, bo och miljö

Kommun och politik, Bygga, bo och miljö

Kommande förslag till nya renhållningsföreskrifter

Under sommaren kommer förslag till nya renhållningsföreskrifter att ställas ut på kommunens hemsida.

Inom kort kommer förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering att ställas ut. De nya föreskrifterna tar hänsyn till matavfallsinsamling. Under en period på 4 veckor kommer du som medborgare att kunna lämna dina synpunkter. Synpunkter kommer kunna lämnas via post eller e-post.

Uppdaterad