Bygga, bo och miljö

Bygga, bo och miljö

Dumpa inte trädgårdsavfall i skogen

Trädgårdsavfall som kastas i skogen har blivit ett allt större problem. Det leder bland annat till övergödning, fler brännässlor, igenväxning, skadedjur och i en del fall döda träd. Det kostar mycket att sanera områden där avfall har slängts. Löv, gräs och växtrester kan komposteras i den egna trädgården, annars ska avfallet lämnas till en återvinningscentral.

När löv, växtrester och trädgårdsjord i stor mängd hamnar i skogen tillför man näring i ett område som inte ska vara näringsberikat. Den näringsrika jorden innehåller kväve, något som brännässlor älskar. Många skogsdungar och trevliga promenadstråk växer därför igen med brännässlor och kirskål om avfall dumpas där. Avfallsupplag kan också kväva träd som riskerar att dö och falla omkull.

Problemet störst i anslutning till villaområden

I Ragunda Kommun har varje år problem med dumpning av trädgårdsavfall och problemet är som störst i skogar och skogsdungar i anslutning till villaområden.

Straffbart miljöbrott

Många tror att de gör naturen en tjänst genom att lämna sitt trädgårdsavfall i skogen, men så är det alltså inte. Det är ett miljöbrott och man kan bli åtalad för nedskräpning.

Kommunen tar bort komposter om döda träd behöver tas bort eller där planerade skogsvårdsinsatser ska utföras. Kostnaden för att ta hand om en kompost kan vara 35 000 kronor beroende på hur platsen ligger och hur mycket avfall som har dumpats.

Trädgårdsavfall ska till återvinningscentralerna

Löv, gräs och växtrester kan du kompostera på tomten om du vill. Annars ska du lämna trädgårdsavfall på en återvinningscentral. Där tas avfallet om hand och komposteras. Ris och grenar flisas och blir biobränsle.

Information om återvinningscentraler och deras öppettider finns på: https://www.ragunda.se/bygga-bo-och-miljo/avfall--atervinning.html Länk till annan webbplats.

Dumpning av trädgårdsavfall

Uppdaterad