2020-07-01 00.30

Kommun och politik, Bygga, bo och miljö

Revidering av renhållningsföreskrifter

Inför införandet av matavfall har det gjorts en översyn av föreskrifterna och taxorna för att kunna följa nya direktiv, avfallsförordningarna och miljöbalken.

Det är nya begrepp och förtydliganden som är den stora skillnaden från den gamla. Och har anpassats till förändringar i nuvarande miljöbalken, avfallsförordningen och relaterad lagstiftning.

 

Föreskrifterna har tagits fram med stöd av Avfall Sveriges Rapport 2017:01, Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter, med anpassningar till de förutsättningar som råder i Ragunda kommun. Förslaget ger en bättre struktur och tydlighet till taxan.

 

I förslaget till föreskrift ligger fokus på avfall inom det kommunala ansvaret, likställdhetsprincipen och avfallsförminskningen.

 

Revideringen innebär att handläggning av renhållningsärenden blir enklare och underlättar dialogen med kunder jämfört med idag.

 

Förslaget till nya avfallsföreskrifterna innebär bland annat att:

  • Fettavskiljare, minireningsverk, och fosforfällor införs i föreskrifterna
  • Matavfall införs i föreskrifterna.
  • Två eller flera närboende kan dela matavfallskärl efter ansökan till kommunen.
  • Tidigare § 36 ersätts med § 33 Total befrielse
  • Handläggning av ärende med undantag från förskrifterna regleras hos bygg och miljönämnden enligt miljöbalken.
  • Bilaga 1 uppdaterad - Anvisningar sortering avfall.
  • Bilaga 2 uppdaterad - Hämtningsintervall.
  • Taxerelaterande punkter har förts över till taxedokumentet.
  • Dokumentets namn “renhållningsordning” har bytt till rätta benämningen “lokala renhålllningsföreskrifter”.

 

Eventuella synpunkter och anmärkningar skickas in skriftligen med namn och adress senast 29 juli 2020 till Samhällsbyggnad, Renhållningen Ragunda Kommun Box 150, 84492 Hammarstrand eller till ragunda.kommun@ragunda.se

Uppdaterad 2020-07-01 av Niclas Jarlås

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster