2020-07-20 11.53

Näringsliv, arbete och landsbygd, Kultur och fritid

Konsten att berätta din historia

Med berättandets kraft kan vi levandegöra och beröra. Bra berättande kan
vara en del i företagsutvecklingen och kan både skapa mervärden och
möjliggöra nya upplevelseprodukter

Datum: 3 september klockan 12.00-16.30 på Krångede Museum
Länsstyrelsen i Jämtland arrangerar detta tillfälle i samverkan med Krångede Museiförening och kvällen leds av Linda Forss. Hon har erfarenheter av affärsdrivet arbete med kultur-och upplevelsearrangemang och har jobbat
med produktioner med berättande i fokus. Kursen är lämplig även för dig som använder berättelser som ett mervärde till andra tjänster. Det kan gälla turridning, matproduktion, camping eller för dig som driver hotell-och restaurangverksamhet.

Mer information och anmälan hittar du härPDF

Uppdaterad 2020-07-20 av Anna Märta Johansson