Bygga, bo och miljö

Bygga, bo och miljö

Information om bekämpning av lupiner i naturen

Information till dig som är med och bekämpar lupiner i naturen

Om man är med och bekämpar Lupiner i naturen så skall dessa:

1. Paketeras i genomskinliga sopsäckar
2. Tejpas igen noggrant
3. Transporteras till en ÅVC där påsarna läggs i containrarna för brännbart.

Det är viktigt att frön från växten ej kan lämna säckarna och spridas med vinden.

Öppettider på våra ÅVC:er hittar du här Öppnas i nytt fönster.


Mer information från Länsstyrelsen hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Uppdaterad