Kommun och politik, Omsorg och stöd

Kommun och politik, Omsorg och stöd

Vi behöver fler gode män och förvaltare!

Behovet av gode män och förvaltare växer. Vill du hjälpa en annan människa i sin vardag med exempelvis myndighetskontakter och betalning av räkningar?

Att bli god man är att intressera sig för en människa som behöver stöd och hjälp på olika sätt. Talar och skriver du bra svenska, har du goda kunskaper om det svenska samhället och är nyfiken på att lära och utveckla dig själv för att hjälpa de som behöver hjälp i samhället? Då kanske du har vad som krävs för att bli god man.

 

För att trivas som god man ska du även ha de kvalifikationer som behövs för att kunna sköta ett aktuellt uppdrag, ha en ordnad ekonomi och kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid.

Den rena omvårdnaden skall utföras av de olika sociala skyddsnäten och ingår inte i en god mans uppdrag, men de bitar av livet som rör skötseln av ekonomin och att bevaka sin rätt blir inte så sällan eftersatta. Det är här den Goda mannen kommer in.

 

Vill du veta mer?

Kontakta överförmyndarexpeditionen, öppettider måndag-fredag kl. 10.00-12.00, tel. 0693-161 08.

eller ofn@bracke.se

 

Från och med 1 januari 2020 handläggs överförmyndarens ärenden i Ragunda kommun av överförmyndarkontoret i Bräcke kommun. Överförmyndarnämnden i Ragunda är fortsatt ansvarig nämnd.

Uppdaterad