Kommun och politik, Barn och utbildning, Trafik och infrastruktur

Kommun och politik, Barn och utbildning, Trafik och infrastruktur

Länstrafiken förbereder kollektivtrafiken för skolstart

I nästa vecka drar skolorna igång igen och antalet passagerare beräknas öka i kollektivtrafiken. För att undvika att trängsel uppstår kommer Länstrafiken att bevaka antalet passagerare.

- Vi följer våra inarbetade rutiner och vi kommer att använda all kapacitet vi har utöver ordinarie trafik för att undvika trängsel. Vi jobbar i nära samarbete med de upphandlade trafikföretagen i länet och följer tillsammans läget, säger Lisa Wallin, tf områdeschef kollektivtrafik Region Jämtland Härjedalen.


Det finns ingen nationell definition av trängsel i kollektivtrafiken. Däremot finns en regional riktlinje framtagen för regiontrafiken, den riktlinjen säger, en person per sittplats och att i största möjliga mån undvika stående passagerare. I stadstrafiken kommer stående passagerare att tillåtas då fordonen är byggda för hög andel stående.


- Vi kommer att använda alla tillgängliga resurser inom stads- och regiontrafik och vi gör allt för att undvika trängsel. Men det finns en problematik i tillgången av bussar och chaufförer, antalet är inte obegränsat, säger Lisa Wallin.

Under torsdagen presenterades branschorganisationen Svensk kollektivtrafik och Sveriges kommuner och regioner den branschvägledning som tagits fram för kollektivtrafik. Vägledningen innehåller förslag på åtgärder som Länstrafiken kan göra för att hantera kollektivtrafiken under hösten.


- Ett av förslagen är att analysera resandeflödet och utifrån behov planera om eller omfördela resurserna i trafiken. Hitintills har kollektivtrafiken inte haft några trafikstörningar med anledning av Corona och det finns i princip ingen sjukfrånvaro bland chaufförer, säger Lisa Wallin.


I vägledningen betonas också vikten av att resenärerna tar eget ansvar och följer föreskrifter och allmänna råd kring att hålla avstånd och att enbart resa när man är helt frisk.
- Vi ber resenärer och allmänhet om förståelse och vi behöver hjälpas åt i denna extra ordinära situation, säger Anders Byström, regional utvecklingsdirektör Region Jämtland Härjedalen.


Information om Corona och länets kollektivtrafik finns här:
https://ltr.se/din-resa/information-corona/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad