Kommun och politik

Kommun och politik

Tillgänglighetsrådet 17 september ställs in

Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste vi ställa in även september månads tillgänglighetsråd. Tillgänglighetsrådet är ett viktigt forum för dialog och medbestämmande och det är verkligen synd att vi inte har möjligheten att mötas den 17 september.

Uppdaterad