Kultur och fritid

Kultur och fritid

Utlysning av medel Friluftslivets år 2021

För att genomföra Friluftslivets år finns nu möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och kommunikation kring dessa eller andra aktiviteter som genomförs inom ramen för Friluftslivets år 2021. För aktiviteter som sker i naturen uppmuntras till information om allemansrätten. Bidrag kommer delas ut under förutsättning att det finns medel.

Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv har planerat och förberett Friluftslivets År 2021 under 2020. Syftet med projektet är att; Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, Öka medvetenheten om friluftslivets värde samt Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer. Sökande kan ansöka om stöd för en eller fler aktiviteter. Ansökningarna hanteras av Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté.

Vem kan söka bidrag?

Ideella organisationer som varit verksamma i minst tre år, är självständiga och demokratiskt uppbyggda och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Stiftelser

Kommuner och kommunsammanslutningar (som är juridiska personer).

Enskilda personer, företag, länsstyrelser och statliga myndigheter kan inte beviljas bidrag.

Mer information och ansökan hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad