Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd, Kultur och fritid

Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd, Kultur och fritid

Nytt stöd till mötesplatser för föreningslivet

Allmänna samlingslokaler kan från och med den 2 november söka ett nytt tillfälligt organisationsbidrag. Syftet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Regeringen har beslutat om ökade anslag till allmänna samlingslokaler och inför samtidigt ett tillfälligt organisationsbidrag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Vad är en allmän samlingslokal?

En allmän samlingslokal är, enligt förordningen, en lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.

Vem kan söka organisationsbidraget?

Organisationsbidrag får lämnas till föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler. Det aktuella anslaget för 2020 är 75 miljoner kronor.

  • Föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler och som inte är medlem i en riksorganisation.
  • Riksorganisationer ansöker gemensamt för dess medlemmar och fördelar sedan ut bidraget till de föreningar och stiftelser som är medlemmar i riksorganisationen.

Hur söker jag bidraget?

Du kan söka stödet mellan den 2 november och den 16 november. Föreningar och stiftelser som inte är medlemmar i en riksorganisation kommer att söka via Boverkets e-tjänst.

Riksorganisationer ansöker genom att ladda ner och fylla i det ansökningsformulär som kommer att publiceras på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut i samband med att beslut fattas, vilket kommer att ske innan årsskiftet 2020/2021.

Mer information kommer att publiceras

Information om sökprocess och fördelning kommer publiceras inom kort på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad