Näringsliv, arbete och landsbygd

Näringsliv, arbete och landsbygd

Tillväxtverket lanserar nytt verktyg för hållbar affärsutveckling

Nu finns Cirkulär Business Model Canvas, en guide till företag att utveckla nya affärs­modeller. Hyra istället för köpa? Använda varandras restprodukter som gruva?

En cirkulär affärsmodell innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material. Det kan handla om att skapa en modell för återanvändande av en produkt eller hitta samarbeten för industriell symbios. Målet är att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet.

Cirkulär Business Model Canvas är designad som ett verktyg som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller.

Cirkulär Business Model Canvas går att använda när man omformar ett etablerat företags befintliga affärsmodell och för att ständigt fortsätta att utveckla verksamheten. Det går också att arbeta med den cirkulära affärsmodellen i ett startskede där grunderna i affärsidén finns. verktyget är gratis att använda. Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad