Bygga, bo och miljö

Bygga, bo och miljö

Återvinningscentraler tar ej emot farligt avfall från företag och verksamheter.

Ny lag från 1 november innebär att återvinningscentraler ej har möjlighet att ta emot farligt avfall från företag och verksamheter.

En ny lag om spårbarhet av farligt avfall träder i kraft 1 november. Det innebär att kommunen inte längre har möjlighet att ta emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler utan vi hänvisar istället till privata avfallsmarknaden.

 

Det har sedan tidigare varit tillåtet för företag och verksamheter att lämna exempelvis kemikalier på återvinningscentralerna men nu går det inte lämna något farligt avfall alls. Anledningen till detta är ett nytt lagkrav om spårbarhet av farligt avfall som bland annat innebär att kommunen har en skyldighet att rapportera inlämnat farligt avfall från företag och verksamheter in till Naturvårdsverkets avfallsregister. Den möjligheten har vi inte på återvinningscentralerna utan hänvisar till den privata avfallsmarknaden.

 

Den nya lagen påverkar inte våra privatkunder som även fortsättningsvis kommer kunna lämna farligt avfall på samma sätt som tidigare.

 

Detta innebär att företag inte kan lämna följande avfallsslag på våra återvinningscentraler hädanefter:

  • El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
  • Asbest
  • Tryckimpregnerat trä och slipers
  • Kemikalier

Uppdaterad