Kommun och politik, Trafik och infrastruktur

Kommun och politik, Trafik och infrastruktur

Resultatet av tipspromenaden

Under fredagens (23/11) invigning av nya gång- och vykelvägen i Hammarstrand fick vi in 40 svar på vår tipspromenad! Nedan hittar du resultatet och alla svar på frågorna som ställdes.

Vi vill tacka alla som var med och deltog under invigningen. Totalt fick vi in 40 deltagare där det blev följande resultat:

  • 2 stycken hade 5 av 10 rätt.
  • 8 stycken hade 6 av 10 rätt.
  • 6 stycken hade 7 av 10 rätt.
  • 9 stycken hade 8 av 10 rätt.
  • 10 stycken hade 9 av 10 rätt.
  • Det var hela 5 stycken som hade 10 av 10 rätt!

Vinnare

Alla som hade 9 eller 10 rätt svar kommer att få ett pris hemskickat till sig. Tack till alla som va med och deltog.

Facit för tipspromenaden

Fråga 1 - Upp till vilken ålder är det lag på att använda cykelhjälm?

Rätt svar: X = 15 år

Fråga 2 - Med reflex syns du på ca 125 meters håll i mörker när du möter en bil med halvljuset påslaget. På vilket avstånd syns du utan reflex och med mörka kläder?

Rätt svar: 1 = 20-30 meter

Fråga 3 - Vad måste en cykel enligt lag ha för utrustning?

Rätt svar: 1= Ringklocka och broms

Fråga 4 - Vilket av vägmärkena är inte ett så kallat varningsmärke?

Rätt svar: 2 = Det här är inget varningsmärke utan ett väjningspliktsmärke. Det anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led.

Fråga 5 - Vem har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige?

Rätt svar: 1 = Trafikverket

Fråga 6 - Hur många är dom globala målen?

Rätt svar: X = 17

Fråga 7 - Vad menas när man säger hållbar utveckling?

Rätt svar: X = Vi ska behandla jorden så att resurserna räckeräven i framtiden

Fråga 8 - Vem tror du är ansvarig för att globala målen uppnås?

Rätt svar: 2 = Alla människor tillsammans

Fråga 9 - Vilka i Sveriges regering har ett särskilt ansvar att arbeta

med Agenda 2030 och de Globala målen?

Rätt svar: 2 = Isabella Lövin (Miljö- och klimatminister) och Peter

Eriksson (Minister för internationellt utvecklingssamarbete)

Fråga 10 - Vilka länder tror du ska bidra mest till att globala målen uppfylls?

Rätt svar: 1 = Alla världens länder tillsammans

Uppdaterad