Kommun och politik

Kommun och politik

Information om engångsutbetalning av 5500 kr inom Kommunals avtalsområde

De som omfattas av beloppet är inte bara medlemmar i Kommunal utan även oorganiserade inom avtalsområdet. I Ragunda kommun kommer beloppet utbetalas till alla som arbetar inom Kommunals avtalsområde oavsett facklig tillhörighet.

Medlemmar i Kommunal som inte arbetar inom Kommunals avtalsområde behöver själv anmäla att de vill ha sitt engångsbelopp då arbetsgivaren inte har uppgifter på vilket fack medarbetarna är anslutna till.

Maila dina uppgifter till personalavdelningen!

Du mailar personalavd@ragunda.se

Uppge Förnamn, efternamn och födelseår. Arbetsgivaren kommer kontrollera med Kommunal att medlemskap finns innan utbetalning sker. Ansökan ska vara gjord senast 1 april 2021.

Engångsbeloppet gäller enbart för månadsavlönade inte för timavlönade.

Berörda medarbetare som har arbetat och haft månadslön under perioden 1 maj – 31 oktober har rätt att ta del av engångsbeloppet. Exempelvis innefattar det även medarbetare som arbetat del av perioden, eller slutat under perioden såsom månadsavlönade sommarvikarier. Sådan medarbetare ska på eget initiativ senast 1 april 2021 skriftligen begära att få sitt engångsbelopp utbetalt genom att maila namn och födelseår till personalavd@ragunda.se

Engångsbeloppet utges även för de arbetstagare som har lönesatts i 2020 års lönenivå.
Berörda medarbetare som har uppehållsanställning har också rätt till engångsbeloppet. Det ska då beräknas proportionerligt i förhållande till uppehållsfaktorn.

För arbetstagare som anställts under 2020 gäller att engångsbeloppet utges i proportion till arbetstagarens anställningstid under perioden 1 maj – 31 oktober. Detta gäller oavsett när under perioden arbetstagaren anställts. För deltidsanställda, uppehållsanställda och anställda del av perioden regleras summan i enlighet med löneavtalet § 2 punkt 8, det vill säga proportionerligt i förhållande till sysselsättningsgrad, uppehållsfaktor och anställningstid.

Föräldralediga medarbetare och sjuklediga medarbetare har rätt till engångsbeloppet. Sådan frånvaro ska i detta avseende räknas som arbetad tid, liksom semesterledighet och ledighet för fackligt förtroendeuppdrag enligt FML § 7. För övrig frånvaro reduceras beloppet enligt AB § 17 mom. 3. (Övrig frånvaro kan till exempel vara tjänstledighet, studieledigt, frånvaro med smittbärarpenning, närståendepenning eller ersättning till riskgrupper).

Engångsbeloppet inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. Beloppet är dock pensionsgrundande enligt gällande pensionsavtal.
Engångsbeloppet ska betalas ut i december 2020 för de som är anställda 1 november 2020

kommunals hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om avtalet.

Uppdaterad