Trafik och infrastruktur

Trafik och infrastruktur

Upphandling för drift och service gatlysen klar

Efter upphandling gällande drift och service av kommunägda gatlysen i Ragunda kommun har Vattenfall tilldelats uppdraget..

Felanmälningar gällande gatlysen görs till kommunens kundcenter. Kommunen ansvarar inte för alla gatlysen men vi försöker att förmedla vidare felanmälningar som gäller Trafikverkets gatlysen.

Du som gjort en felanmälan som inte blivit åtgärdad ännu behöver inte göra någon ny.

Uppdaterad