Barn och utbildning, Covid-19

Barn och utbildning, Covid-19

Förskolan Himlavalvet i Hammarstrand

Himlavalvets förskola har varit tvungna att hålla stängt 7 och 8 januari med anledning av personalbrist.

Personalbristen grundar sig på en misstänkt ökad smittspridning där flera medarbetare har provtagits för Covid-19. Samtliga berörda medarbetare som provtagits, även symptomfria, kommer att kunna återgå till arbete efter två negativa tester. De som konstaterats smittade kan återgå till arbete sju dagar efter symtomdebut förutsatt att de är stabilt feberfria sedan två dagar och allmänt förbättrade.

I samråd med smittskydd har Ragunda kommun beslutat att öppna så många platser som går med övrig personal från och med 11 januari och i det prioritera barn till samhällsviktiga funktioner. Föräldrar kommer att bli kontaktade av rektor eller annan personal från förskolan.

Här kan du läsa mer om Myndigheten för samhällsberedskaps föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns också infortmation på flera andra språk.

Viktigt att fortsätta följa riktlinjer

För att bromsa smittspridningen är det viktigt att vi alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och stanna hemma vid symptom.

 

Uppdaterad