Omsorg och stöd, Covid-19

Omsorg och stöd, Covid-19

Vaccinering på särskilda boenden

Ragunda kommun har påbörjat vaccinationer av medborgare på särskilda boenden. Inom kort beräknas alla ha fått sin första dos.

 Därefter går arbetet med vaccinationer vidare till att omfatta de med hemsjukvård och hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

- Vi har en bra organisation för detta och det känns mycket bra att allt löper på enligt plan säger stöd och omsorgsförvaltningens chef Elisabeth Carlander Blom samt Kommundirektör Eva Norum

Uppdaterad