Omsorg och stöd, Covid-19

Omsorg och stöd, Covid-19

Besöksförbud på särskilda boenden i Ragunda kommun återinförs

Tillfälligt lokalt besöksförbud återinförs på särskilda boenden i Ragunda kommun från och med onsdag den 13 januari 2021 till och med 2 februari 2021.

Folkhälsomyndigheten har idag måndag beslutat om tillfälliga besöksförbud på särskilda boenden för äldre i Ragunda kommun. Förbudet gäller från 13 januari 2021 till och med 2 februari 2021 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen

Ragunda kommun är en av de kommuner som har varit relativt förskonade från Covid-19 smitta. Inte desto mindre har verksamheten varit hårt prövad av oro, behov av extra personal vid misstanke om smitta och personal som stannat hemma på grund av symtom. Besöksförbudet ger utrymme för ordinarie medarbetare att stödja vikarier och ta hand om vårdtagarna istället för att organisera för besök och förbudet hindrar också åtminstone en väg för smittan att komma in.

Möjligheten att träffa sina anhöriga via digitala möten kvarstår. Ta kontakt med ansvarig enhetschef på dagtid (kl.8–17) för att boka ett digitalt möte. Innan helgdagar är det viktigt att höra av er i god tid innan.

  • Nipängen, Bispgården 0696-68 12 26
  • Nyviksvägen, Hammarstrand 0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67
  • Bergegården, Stugun 0695- 76 10 40

Ragunda kommun har påbörjat vaccinationer av medborgare på särskilda boenden och dessa kommer att fortsätta enligt plan.

Uppdaterad