Bygga, bo och miljö

Bygga, bo och miljö

Att tänka på vid sophämtning

Kylan kan orsaka att sopor fryser fast i sopkärlen vilket kan göra att dina sopor inte blir helt tömda.

Här nedan finns det några råd för att underlätta din sophämtning:

  • Kärlet ska vara fritt från is och snö. Skotta fram ditt kärl och sanda vid behov.
  • Blött avfall inte läggs inte löst i kärlet, eftersom det kan frysa fast och orsaka att kärlet inte blir helt tömt. Om avfallet packas för hårt i kärlet är risken att det fastnar och det inte töms helt. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att kärlet kan tömmas, debitering sker även om inte hela innehållet blir tömt.
  • Vid halka kan sopbilen ha svårt att komma fram till vissa sopkärl. Om ditt kärl inte blivit tömt, kan du lägga en extra säck på locket vid nästa tömningstillfälle.

Uppdaterad