Kultur och fritid

Kultur och fritid

TIDSGLIMTAR

Logotyp: Tidsglimtar. Text: Vad tänker du på? Låt oss arkivera det!

Vad omger dig?

Hur påverkas du av platsen du bor på?

Vilka historier bär du inom dig?

TIDSGLIMTAR är ett projekt initierat av biblioteken i Ragunda kommun där alla är välkomna att vara med. Det är en plattform för personliga berättelser i skissboksformat och ett växthus för det egna skapandet. Projektet vill uppmuntra kommunens invånare att berätta om sina känslor, tankar och minnen i bild och/eller text. Någon kanske vill beskriva sin vardag genom akvarellmålningar, någon annan sin saknad eller glädje i blyerts, en tredje ett minne från förr i en längre text. Fokus ligger på berättelsen, sedan står det varje deltagare fritt att uttrycka sig så som den vill.

Förhoppningen är att samla ett stort antal böcker som alla berättar något alldeles eget men som tillsammans bildar en väv av glesbygdsberättelser anno 2021. För att uppmuntra skapande toch deltagande kommer det under vintern och våren anordnas digitala
workshops och föreläsningar med lokala yrkesverksamma konstnärer och författare samt tas fram pedagogiskt material för lärare och pedagoger.

Vad: Under januari - maj 2021 delar biblioteken i Ragunda ut skissböcker till alla som vill vara med. Skissboken rymmer 14 uppslag av vitt papper och är stor som ett A5-papper.

Vem: Alla är välkomna att delta oavsett ålder och du bestämmer själv formen på dina berättelser. Blyertskisser, poesi, akvarellmålningar, inklistrade foton eller dagboksanteckningar är några exempel.

Skissboken: Lämnas in senast juni 2021 till något av Ragundas bibliotek. Där kommer varje uppslag att scannas in, tillänggliggöras digitalt och finnas för fysiskt utlån för alla med bibliotekskort.

Läs mer på www.ragunda.se/tidsglimtar Länk till annan webbplats.

Projektledare: Helene Gedda / helene.gedda@ragunda.se

Uppdaterad