Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

Fiberutbyggnad

Ragunda kommun arbetar vidare mot målsättning om att 98% år 2025 ska ha tillgång till bredband om minst 1Gbit/s. Vi planerar och projekterar olika sträckor själva men upphandlar entreprenörer som utför själva arbetet. Arbetet styrs av kommunens avsatta medel och statliga stödmöjligheter.

Projekt Mårdsjön Öravattnet och Skyttmon är igång.

Vi jobbar med projektering och tillståndsarbeten och inväntar yttranden från Trafikverket och Länsstyrelsen. Vi har förhoppningar om att få alla schakttillstånden klara inför planerad schaktstart i juni i år.

Hela projektet beräknas vara klart årsskiftet 2021-2022. Efter det är det möjligt att leverera tjänster i fibernätet till de boende i området som valt att ansluta sig.

Ragunda östra

Vi har börjat med underlagen för upphandling av projekt Ragunda östra som är en ERUF-sträcka som sträcker sig längs älvens södra sida mellan Överböle och ner till Västeråsen.

Projektstart blir förhoppningsvis sommaren 2021 men sträckan är uppdelad i olika etapper. Den första etappen som ska grävas är Hammarstrand - Ragunda by. Upphandling av entreprenör för detta är på gång och därför är det för tidigt att presentera en mer exakt tidplan. Vi hoppas på att kunna bygga klart det passiva fiber nätet till några kunder i Ragunda och på Näset runt årsskiftet 2021-2022, baserat på intresse och andra omständigheter.

Projektet är ett mellanortsprojekt och målet är att hinna bli klara med alla transportsträckorna till 2022-12-31.

  • Etapp 1 Hammarstrand-Ragunda by planerad klar under 2021
  • Etapp 2 Ragunda by-Västeråsen Planerad start 2021 schakt 2022
  • Etapp 3 Hammarstrand-Överböle Planerad start 2021 schakt 2022

Denna sträcka byggs från platser som redan är fibrerade, vilket gör det möjligt att ta in och låta ansluta fiberkunder under byggtiden.

Vill du ansluta dig till kommunens fibernät?

Anmäl ditt intresse via e-tjänst som nås via kommunens hemsida! Intresseanmälan/ beställning bredband - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Övriga frågor?

Ansvarig tjänsteperson nås via kommunens kundcenter.

Uppdaterad