Kommun och politik

Enkät för inflyttare

Har du flyttat till Jämtland Härjedalen under de senaste 10 åren? Då vill vi gärna att du delar med dig!

Enkäten tar ca 10 min att besvara. Den börjar med några bakgrundsfrågor för att sedan gå vidare till frågor om din flytt till länet. Enkäten är helt anonym.

Deadline för att svara är tisdag 16 mars.

Den finns på svenska och engelska.

Tack för din medverkan – din input är viktig för att få fler att upptäcka och trivas i länet!

Enkäten är en del i det regionala projektet ”en Attraktiv Region”, som drivs av Region Jämtland Härjedalen och länets åtta kommuner. Projektet har som mål att attrahera och ta emot kompetens och inflyttare till länet.

In English

This survey is about relocating to the Jämtland Härjedalens region. Target group are those that have lived less than 10 years in the region.

The purpose is to understand the relocation experience, needs and challenges, as well your view of the region’s strengths and values.

The survey takes about 10 min to answer. It begins with a few background questions, and then moves on to ask about your relocation experience. The survey is anonymous. Deadline to answer the survey is Tuesday 16th March.

You can take it in English or Swedish.

Many thanks for your participation in the survey – your input is important to get more people to discover and build a good life in the region.

This survey is part of the regional project ”an Attractive Region” that is managed by the Region of Jämtland Härjedalen and the eight municipalities in the region. The purpose of the project is to attract and receive talent and new residents.

Uppdaterad