Kommun och politik

Hållbart ledarskap i glesbygd

Under de två senaste åren har Ragunda kommun arbetat med projektet Hållbart arbetsliv i Ragunda för att skapa förutsättningar till ett hållbarare arbetsliv. Nu fortsätter vi det arbetet i det nya projektet Hållbart ledarskap i glesbygd!

Under Hållbart arbetsliv i Ragundas gång har det blivit tydligt att vi behöver fortsätta arbeta aktivt för en tydlig struktur i organisationen och att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap. Med det som utgångspunkt så startar Hållbart ledarskap i glesbygd 1 april. Det är ett tvåårigt projekt som delfinansieras av europeiska socialfonden.

- Det är vår förhoppning att vi genom dessa satsningar gemensamt kommer skapa en arbetsmiljö som håller i längden, skapar arbetsglädje och inspirerar till ett fortsatt arbete och lärande säger Kommundirektör Eva Norum.

Projektet kommer fokusera på kompetensutveckling inom områden som struktur, ledarskap, roller och kommunikation. Det här projekt ger möjlighet till att arbeta mer mot ett antal grupper och arbetsplatser.

- Oavsett roll behövs vi alla. Vi behöver skapa och ge varandra förutsättningar i alla led för ökad trygghet och förståelse för sin roll i organisationen, kollegialt stöd och lärande men också för att det ska vara hållbart – det är inte bara ett helt arbetsliv vi ska hålla för utan ett helt liv och det kommer kräva ett arbete i allt från strukturer och rutiner till hur vi bemöter varandra inom och mellan verksamheterna säger projektledare Emma Eliasson.

Logotyp: Europeiska unionen, Europeiska socialfonden.

Uppdaterad