Kommun och politik

Sista etappen för upprustning av väg 323 genom Hammarstrand

Nu är det äntligen dags för sista etappen på upprustningen av väg 323 genom Hammarstrand.

Trafikverket har nu gått ut med några ändringar av projektet efter synpunkter från allmänheten och kommunen.

Här hittar du Trafikverkets ändringar. Pdf, 757.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Den tidsplan som tagits fram är beroende av yttre faktorer, vilket innebär att förändringar kan komma att ske.

1. Under maj månad kommer Svevia påbörja korrigeringar inför sista lagret asfalt, där ingår de förändringar som Trafikverket tagit beslut om.

2. Under vecka 21 kommer asfaltsläggarna och lägger topplagret på Centralgatan och detta kommer ske under två dagar.

Asfalteringen kommer ske en sida per dag där man påbörjar läggningen vid brofästet och arbetar sig bort mot AO-skolan. Detta arbete kommer påbörjas vid ca kl.19:00 på kvällen och fortgå under kvällen/natten tills att man är klar med en sida.

Trafiken kommer under denna tid regleras med flaggvakter. För de som bor och verkar längs Centralgatan så kan det bli vissa störningar under dessa två dagar.

3. Målning av nya linjer på cykel och gångvägen samt övergångsställen är inte tidsatta just nu, men det finns för avsikt att få detta gjort under vecka 21. Svevia återkommer när den tidsplanen är fastställd.

⚠️Var uppmärksam på skyltning!
🙌🏻Tack för visad hänsyn!

Uppdaterad