Näringsliv, arbete och landsbygd

Region Jämtland Härjedalen erbjuder stöd till strategisk ekonomisk konsultation

Stödets syfte är att tillföra extern strategiskt kunskap som bidrar till att säkra företagets långsiktiga fortlevnad, “omstart” och omställning till nya marknadsförutsättningar, kundbehov och affärsmöjligheter när restriktionerna lättar.

Konsultationen får inkludera:

Framtagande av affärsstrategi för tiden efter ”coronakrisen”.

Framtagande av marknads- och aktivitetsplan samt budget med koppling till affärsstrategin.

Stöd att identifiera för företaget relevanta statliga och regionala stödåtgärder för att hantera utmaningar till följd av coronapandemins negativa effekter på företaget. Hur dessa stödåtgärder kan bidra till företaget ska arbetas in i den framtagna likviditets-/resultatbudgeten.

Mer information hittar du på Region Jämtland Härjedalens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad