Kommun och politik, Omsorg och stöd

Du behövs, vi söker ställföreträdare!

Ragunda kommuns överförmyndarnämnd söker personer som kan ta uppdrag som gode män och förvaltare. Det viktigaste är att du kan möta människor i olika situationer. Det är också bra om du är van vid ekonomiska frågor och myndighetskontakter.

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska. Det är dock värt att understryka att ställföreträdaren är en intressebevakare och inte en utförare av sociala insatser.

Hjälpen består till stor del av myndighetskontakter och att sköta ekonomin åt huvudmannen.

Du som god man/förvaltare har inte någon anställning utan är uppdragstagare med din huvudman som uppdragsgivare.Som god man/förvaltare har du rätt till ett skäligt arvode för uppdraget.

Om du är intresserad eller önskar mer information kontakta oss gärna på:

Överförmyndarkontoret

Telefonnummer: 0693-161 08.

Vi har telefontid vardagar kl. 10-12.

ofn@bracke.se

Uppdaterad