Bygga, bo och miljö

Ragunda kommun arbetar med att ta vara på vårt avfall på ett bättre sätt!

Ca 46% av avfallet i din gröna tunna består av matavfall. Det slängs omkring 420 ton matavfall i Ragunda kommun varje år. Nu jobbar vi för att ta vara på matavfallet på ett bättre sätt!

Regeringen beslutade i juni 2020 om två etappmål för matsvinn, som omfattar hela livsmedelskedjan. Dels ska matsvinnet minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025, dels ska andelen av livsmedelsproduktionen som når butik och konsument öka 2025.

Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. Det innebär att kommunerna måste ta ett större ansvar för matavfallssinsamling och hur vi tar tillvara avfallet.

Ca 73% (212 kommuner) av Sveriges Kommuner har redan infört separat insamling av matavfall och nu står också vi i Ragunda kommun i startgroparna!

Varför ska vi införa separat matavfallsinsamling?

Matavfall är rikt på både energi och näring. När vi sorterar ut vårt matavfall kan vi göra fordonsgas och biogödsel av det. Biogödslet kan vi sprida på de jämtländska åkrarna, där det odlas mat eller foder till våra djur. På så sätt kan vi få nytta av näringen i matavfallet och fordonsgasen blir ett lokalt producerat bränsle.

Hur ska vi ta vara på matavfallet?

Ragunda kommun planerar tillsammans med länets kommuner att bygga en rötgasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning med start 2025. Naturvårdsverket är med och finansierar rötgasanläggningen till 45 % för att den bidrar till att minska mängden utsläpp av växthusgaser. Kommunfullmäktige tog beslut i juni att Ragunda kommun tillsammans med Bräcke, Strömsund, Åre, Östersund (genom Östersunds Rådhus AB), Berg, Krokom och Härjedalens kommun bildar bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.

Östersunds kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om rötgasanläggningen.

Matavfallsinsamling från och med juni 2022

Matavfallsinsamlingen kommer bli frivillig och du kommer att få göra ett val om du vill börja sortera ut matavfallet. Du behöver sortera ditt avfall i två olika kärl, ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall. Vad det kommer att kosta beslutas i kommunfullmäktige i september.

Mer information om matavfallsinsamlingen hittar du på vår hemsida och vi kommer också annonsera i Ragundabladet.

Uppdaterad