Omsorg och stöd

Stöd och omsorgsförvaltningen i Ragunda kommun söker kontaktpersoner

Stöd och omsorgsförvaltningen i Ragunda kommun söker kontaktpersoner enligt LSS eller SoL.

En kontaktperson är en medmänniska som lyssnar och stödjer individens egna utveckling.

Som kontaktperson kan du hjälpa till att bryta isolering, hjälpa individen du är kontaktperson till att hitta nya fritidsaktiviteter, skapa nya sociala kontakter och visa vad samhället i övrigt har att erbjuda.

Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.

Uppdraget som kontaktperson skrivs som ett tidsbegränsat förordnande med ett fast arvode per månad utifrån antal träffar som brukaren är beviljad. Du får även en omkostnadsersättning som ska täcka de utgifter du har i samband med uppdraget.

Är du intresserad?

Eller du kanske har frågor om uppdraget?

Kontakta gärna Lena Bergström via mailadress lena.bergstrom@ragunda.se så berättar hon mer.

Uppdaterad