Kommun och politik

Ragunda kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning 2021

Har du fått en enkät från SCB i brevlådan? Vi vill gärna veta vad du tycker om hur det är att leva och bo i kommunen. Vilket inflytande tycker du att du har? Hur fungerar vår service?

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år.

Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi hoppas att du som får chansen har möjlighet att svara!

Uppdaterad