Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd

Undersökning om grundläggande betaltjänster

Använder du kontanter, är du helt digital eller kanske någonting mittemellan? Betalar du dina räkningar i kassan på banken eller i din butik eller sköter du det mesta via din hemdator? Hanterar du dagskassor? Vi på länsstyrelserna i norra Sverige vill gärna få reda på hur vardagen inom betaltjänstområdet ser ut för just dig!

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Grundläggande betaltjänster är:

  • Kontantuttag (ta ut kontanter i automat eller över disk)
  • Betalningsförmedling (betala räkningar, skrivgiro osv)
  • Dagskassehantering (företag och föreningar ska kunna sätta in sin dagskassa)

Vi ska särskilt titta på hur tjänsterna fungerar för personer som är äldre och för personer med funktionsnedsättning. Länsstyrelserna bevakar även betaltjänstsituationen för företag och föreningar i glest befolkade områden.

Gemensam enkät

Vi länsstyrelser i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län vill genom denna gemensamma enkät få en bild över nuläget inom området betaltjänster. Dina svar kan komma att användas som en del i länsstyrelsernas årliga bevakningsrapporter. Alla svar behandlas anonymt.

Vad tycker du? Nu har du möjlighet att påverka hur du betalar och hanterar kontanter

Vi söker privatpersoner och representanter för föreningar, företag och offentlig verksamhet. Vi vill att du ska lämna svar och synpunkter – och gärna komma med förslag på lösningar - när det gäller betaltjänstområdet. Vi vill veta hur du uppfattar kontantuttag, olika sätt att betala och hantering av dagskassor.

Klicka på länken och säg vad du tycker!

Undersökningen genomförs via Webropol: Kartläggning av betaltjänster (webropolsurveys.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du hellre ha en pappersutgåva av enkäten eller har andra funderingar?

Kontakta:

Tommy Sjöling, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Tel 010-225 33 36;

E-post tommy.sjoling@lansstyrelsen.se

Postadress: Landsbygdsenheten, 831 86 ÖSTERSUND"

Uppdaterad