Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

Ny placering av återvinningsstationen i Bispgården

I slutet av november kommer återvinningsstationen i Bispgården att flyttas till Forsvägen 61.

Ragunda kommun beräknar att flytten av återvinningsstationen från nuvarande platsen på Alléstigen 1 till Forsvägen 61 sker i mitten/ slutet av november 2021. Just nu pågår markarbeten på platsen inför flytten. Asfaltering kommer att ske nästa sommar och då kommer även ett stängsel att sättas upp runt stationen.

Varför flyttas återvinningsstationen?

Jämtlands Gymnasium Bispgården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har utökat sin verksamhet med fordons- och transportprogrammet och behöver mer plats för att anlägga en körplan/övningsplan för deras fordon. För att den ska få plats i anslutning till skolan så flyttar Ragunda kommun återvinningsstationen.

Uppdaterad