Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd

Inbjudan till samtal om lokal utveckling och framtagande av lokala utvecklingsplaner

Ragunda kommun har tagit fram ett program och tillhörande handlingsplan för näringsliv och utveckling. Syftet är att stärka näringslivets förutsättningar i kommunen och därmed bidra till ökad attraktivitet för såväl företag som invånare.

Utifrån inkomna remissvar vid framtagandet av programmet framkom en önskan om att utarbeta lokala utvecklingsplaner. Ett politiskt initiativ har tagits angående att ta fram lokala utvecklingsplaner och nu bjuder Mikael Westin (kommunalråd) och Lars Åhlenius (projektledare) in till lokala möten.

Mer om det antagna programmet och planer kan du läsa om på vår hemsida Länk till annan webbplats.

Under vecka 45 och 47 kommer Mikael Westin och Lars Åhlenius att besöka olika platser i kommunen för att bjuda in till samtal om hur vi tillsammans ska skapa driv i den lokala utvecklingen på respektive ort. (Finns intresse kommer fler orter och planer att komma efterhand.)

Anmäl ditt deltagande till projektledare lars.ahlenius@ragunda.se med tid och plats.

Bispgården: 10/11 kl 18-20, 11/11 kl 15-17 Forshallen, kafeterian

Borgvattnet: 22/11 kl 18-20, 23/11 kl 15-17 återkommer med plats

Hammarstrand: 24/11 kl 18-20, 25/11 kl 15-17 återkommer med plats

Har du frågor och funderingar?

Kontakta Lars Åhlenius 076-101 26 02

Uppdaterad