Bygga, bo och miljö

Rapportering av farligt avfall till avfallsregistret

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan handla om uttjänta batterier, burkar med färgrester eller förbrukade lysrör.

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfallet och rapportera in uppgifterna till Naturvårdsverkets avfallsregister. 

Det här gäller alla verksamheter som producerar (där det uppstår) farligt avfall samt alla verksamheter som:

  • Transporterar farligt avfall
  • Samlar in farligt avfall
  • Behandlar farligt avfall
  • Mäklar eller handlar med farligt avfall

Beroende på hur verksamheten hanterar det farliga avfallet finns olika krav på vad som ska antecknas. När anteckningen ska föras beror även på vilken roll verksamheten har i avfallskedjan. Till exempel ska verksamheter som producerar avfall anteckna innan en borttransportering av avfallet påbörjas. 

Rapporteringen till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efter den tidpunkt då anteckningen ska vara förd.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats: www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad