Kultur och fritid

Kulturpristagare för mångårig kulturell insats 2021

Under julmarkanden på Trätojordsbacken den 11 december delades Ragunda kommuns kulturstipendium för mångårig kulturell insats ut till Ulla Jönsson.

Ulla Jönsson är ordförande i Fors hembygdsförening och har under de senaste åren drivit arbetet med att flytta och återuppbygga kägelbanan från Annedal samt rusta upp den gamla festplatsen vid Gerålund.

Bevarande av viktiga kulturarv har också blivit till aktiva och levande delar i föreningens verksamhet. Ulla har också en förmåga att delegera uppgifter så att engagemang sprids i föreningen!

Ulla Jönsson, årets kulturpristagare och Mikael Westin, kommunalråd

Uppdaterad