Kommun och politik

Konstutställning med demokrati i fokus

Barnen på förskolan Skolbacken, grön avdelning i Hammarstrand har under hösten gjort ett konstprojekt för att uppmärksamma oss alla på barns rättigheter och deras plats i vårt samhälle som en del av vår demokrati!

Barnen har tillsammans med förskolepersonalen bland annat försökt reda ut begrepp som ”Är det kungen som styr i vårt land?”, ”Kan man bli vad som helst?”, ”Vad gör en politiker?” och ”Kan alla bli politiker?” samtidigt som man arbetat med konstbegreppet kalla och varma färger.

Man har också ”pärlat” fina armband där de olika färgerna på pärlorna symboliserar olika artiklar i barnkonventionen. Och ni kan väl barnkonventionens fyra grundprinciper?!

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras varken utifrån hur hen själv är eller har det, eller hur hens förälder är eller har det.
  • De som bestämmer ska i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Det betyder att de ska ta reda på vad barnets bästa är och ta hänsyn till detta när de tar beslut. De måste inte göra som barnet vill, men de ska lyssna på barnet innan de bestämmer något.
  • Alla barn har rätt till liv och rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
  • Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

Läs mer här: Barnkonventionen - UNICEF Sverige Länk till annan webbplats.

Vi önskar alla en God Jul med dessa fantastiska, färgsprakande målningar av barnen på Skolbacken och hoppas att deras röster blir hörda!

Uppdaterad