Bygga, bo och miljö

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Planerar du att starta en livsmedelsverksamhet? Då ska du först anmäla verksamheten till Bygg- och miljökontoret för registrering. Det gäller även om du tar över en redan registrerad verksamhet (ägarbyte) och vid byte av lokal.

Anmälan ska komma in till Bygg- och miljökontoret två veckor innan du startar din verksamhet. Syftet med registreringen är att Bygg- och miljökontoret ska få reda på vilken typ av verksamhet som livsmedelsföretagaren ska bedriva och var verksamheten är belägen, för att kunna göra livsmedelskontroller i verksamheten.

Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta till Bygg- och miljökontoret riskerar du sanktionsavgifter.

För vissa typer av verksamheter kan det krävas godkännande hos Livsmedelsverket och/eller registrering hos Länsstyrelsen. Tänk på att du kan behöva andra tillstånd som bygglov, eller för servering/försäljning av alkohol och tobak. I vissa anläggningar krävs fettavskiljare. Om du tar vatten från egen brunn till din livsmedelsverksamhet behöver du också skicka in en anmälan för det.

Om du är osäker på om din verksamhet behöver en registrering eller har andra funderingar kontakta gärna oss på Bygg- och miljökontoret: 0696-68 20 00 (kundcenter).

Uppdaterad