Kommun och politik, Barn och utbildning

Vädjan till vårdnadshavare angående vistelsetider i förskola och fritidshem

Samtliga förskolor och skolor i Ragunda kommunen vädjar till vårdnadshavare att se över sina barns vistelsetider i förskola och fritidshem.

Just nu är personalläget inom förskola, skola och fritidshem i Ragunda kommun mycket ansträngt. Orsaken är den senaste tidens smitt­spridning i kombination med karantäns­regler. Vi ber nu alla vårdnadshavare att se över barnens vistelsetider på förskola och fritidshem för att undvika mer omfattande åtgärder. Om ni som vårdnadshavare har möjlighet att ha barnet hemma så är det till stor hjälp för oss!

Så planerar förskola och fritidshem för att hålla verksamheterna igång

Det finns olika åtgärder att sätta in, beroende på hur allvarligt läget är. I första hand försöker vi bedriva verksamhet som vanligt, men när det inte är möjligt vidtar vi vissa åtgärder.

Dessa åtgärder är vidtagna:

  • I första hand tas vikarier in. I nuläget finns en mycket begränsad tillgång till vikarier.
  • Vi vädjar om att barn som kan vara hemma ska vara hemma (det är det vi gör nu).
  • Rektor har omfördelat personal inom sin verksamhet.
  • Vi har minskat ambitionsnivån i verksamheten.

Om läget förvärras ytterligare:

  • Begränsar vi öppettiderna.
  • Erbjuder vi endast omsorg för barn vars båda vårdnadshavare har samhällsviktiga tjänster.

Vi ser också att följsamheten för Folkhälsomyndighetens rekommendationer i  Länk till annan webbplats.samhället sjunker, men det är avgörande att alla tar gemensamt ansvar för att minska smittspridningen!

Vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt i detta läge så att vi kan fortsätta hålla verksamheterna öppna! Håll i, håll ut och håll avstånd! 💙

Uppdaterad