Omsorg och stöd

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - En enkät från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Undersökningen 2022

Från och med mitten av januari 2022 får cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Läs mer om enkäten på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla sidor i enkäten behöver skickas in!

Enkäterna har nu nått många av respondenterna och svaren har börjat komma in. Tyvärr har Socialstyrelsen upptäckt att det finns respondenter som river bort sista bladet i enkäten innan de skickar in svaren. På den sista sidan sitter koden som gör att de vet vilka som svarat och till vilken kommun och verksamhet personens svar tillhör. Koden gör också så att man slipper påminnelser att besvara enkäten.

Så en uppmaning till alla som fått enkäten är att inte riva bort det sista bladet innan ni skickar in den!

Uppdaterad