Kommun och politik, Kultur och fritid

Ragunda kommun blir Svensk nationell geopark!

Sveriges geologiska undersökning (SGU) beslöt den 25 januari 2022 att utse Geopark Indalsälven till en Svensk geopark.

Kortfattat är en geopark ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten.

För detta krävs förstås en intressant och synlig geologi som går att berätta om och den finns i Ragunda kommun. Med utgångspunkt i Indalsälven och dess tillflöden berättas historier om händelser för hundratals miljoner år sedan fram till och med inlandsisens avsmältning för 10 000 år sedan.

Vid Stadsberget, Krångede kan man se olika bergarter, bland annat gabbro och granit. Foto: Peter Ladan

Allt detta har format landskapet och gett förutsättningar för människor, växter och djur. Men här finns också berättelsen om Ragundasjöns tömning 1796 och bildandet av Döda Fallet samt vetenskapliga genombrott i geologins historia och mycket mer.

Nu koncentrerar vi som arbetar med geoparken oss på att göra färdigt de sista besöksmålen inför invigningen sommaren 2022.

Mer information kommer även på Sveriges geologiska undersöknings hemsida www.sgu.se Länk till annan webbplats..

Peter Ladan och Anders Hansson. Foto: Peter Ladan

Kontaktperson

Geopark Indalsälven

Peter Ladan

Projektledare

Telefon: 073-357 19 99

Sveriges geologiska undersökning

Mugdim Islamovic

Enhetschef på Samhällsplanering berg

Mejl: mugdim.islamovic@sgu.se

Telefon: 018-17 92 93

Uppdaterad